Wyszukaj w serwisie

Nasze osiągnięcia

W lipcu 2009 r. firma Marsyl została nominowana do tytułu Jakość Roku 2009 w kategorii produkt. Organizatorem tego jednego z największych konkursów projakościowych był Biznes Raport dodatek do Dziennika Gazeta Prawna przy współpracy z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji. Konkurs ma na celu wyróżnienie firm, które przywiązują szczególną wagę do jakości wytwarzanych produktów, oferowanych usług lub innowacji.

W lutym 2010 roku, na uroczystej gali, zostali ogłoszeni laureaci konkursu. Wśród nich znalazła się także firma Marsyl.Decyzja Kapituły Programu:

Mam zaszczyt poinformować, iż po dokonaniu wnikliwej analizy oraz weryfikacji nadesłanych dokumentów aplikacyjnych,

Kapituła Programu "Jakość Roku 2009" podjęła jednomyślną decyzję

o przyznaniu firmie MARSYL tytułu "Jakość Roku 2009".

W procesie ewaluacji oraz weryfikacji nadesłanych dokumentów eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. stwierdzili osiągnięcie przez firmę MARSYL

wysokich standardów w odniesieniu do następujących kryteriów:

- wysoka jakość wyrobów

- skuteczność prowadzonej polityki jakości

- zaangażowanie pracowników w optymalizację procesów oraz realizację celów jakościowych

- efektywność zarządzania organizacją

- dotychczasowe osiągnięcia

- stopień zadowolenia klientów, pracowników oraz otoczenia społecznego

W imieniu organizatora Programu - Redakcji Biznes Raport w Dzienniku Gazecie Prawnej - proszę przyjąć szczere gratulacje.

stat4u